کمک‌های نقدی

توضیحات

شما خیرین معزز کمک های نقدی خود را می‌توانید بصورت آنلاین از طریق لینک آن یا قسمتی که در پایین سایت قرار داده شده پرداخت کنید یا به صورت های دیگر به حساب ملت موسسه واریز نمایید.

اطلاعات حساب موسسه در بانک ملت برای کمک‌های نقدی خیرین گرامی

شماره حساب: ۱۲۵۹۰۷۵۰۶۶
   
شماره شبا: IR۰۹ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۲۵۹ ۰۷۵۰ ۶۶
   
شماره کارت: ۴۴۳۵ ۸۷۷۷ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴