درباره ما

مرکز معلولین کم توان ذهنی و جسمی آرزو قوچان از سال ۱۳۸۱ به صورت هیات امنایی تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان قوچان تاسیس گردید و با پذیرش ۴۶ دختر کم توان ذهنی و جسمی که همگی ایزوله بوده و ۱۴ سال به بالا می باشند، فعالیت خود را آغاز نمود که تعدادی از این توان خواهان مجهول الهویه و فاقد خانواده هستند.

بارالها؛ به شکرانه نعمت هایی که از آن برخوردار گشته ایم نیرویی به ما عطا فرما تا به محبت و مهرورزی به دیگران بپردازیم.

دریافت اساسنامه موسسه خیریه سرزمین آرزوهای قوچان